Έκτακτη ρύθμιση για βεβαιωμένες οφειλές μέχρι 100 δόσεις