Συνεχίζονται τα βιωματικά εργαστήρια από το «Δημοσκόπιο» του Δήμου Ηρακλείου