Υποχρεωτική η ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού

Υποχρεωτική η ενημέρωση για την ποιότητα του πόσιμου νερού