Αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά έργα στις λιγνιτικές περιοχές