ΥΠ.ΕΣ. | Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (ΟΤΑ, Δημόσιο)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με σειρά ρυθμίσεων που αφορούν και τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΝΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε Εγκύκλιο με επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, εστιάζοντας σε ζητήματα λειτουργίας των υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης:

  • ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
  • ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
  • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  • ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
  • ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε την Εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email