Νέα Α.Π.Δ. για τους εργαζόμενους που τελούν σε αναστολή σύμβασης

Υπογράφτηκε η Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων από τους εργοδότες, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι αναστολές συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Ειδικότερα, καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής, από το Δημόσιο, των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που αντιστοιχούν στους ονομαστικούς τους μισθούς. Ταυτόχρονα, βάσει της Υπουργικής Απόφασης, δίνεται παράταση για τον μήνα Μάρτιο -που είναι και ο πρώτος μήνας εφαρμογής των αναστολών- για την υποβολή κύριων και συμπληρωματικών Α.Π.Δ μέχρι τις 15/05/2020. Τονίζεται ότι, για τον μήνα Μάρτιο, η ημερομηνία έναρξης της αναστολής σύμβασης εργασίας ορίζεται αυτή που θα έχει δηλώσει ο εργοδότης στην Α.Π.Δ.

Στόχος της απόφασης είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων και των λογιστών, μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών και την προσαρμογή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e- ΕΦΚΑ, για την υποβολή ενιαίας Α.Π.Δ που θα περιλαμβάνει την κανονική εργασία και την αναστολή.

Οι εργοδότες θα πληρώνουν τις εργοδοτικές εισφορές που τους αναλογούν για τις πραγματικές ημέρες εργασίας και ο προϋπολογισμός θα καλύψει στον e-ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές για τις ημέρες που βγήκαν οι εργαζόμενοι σε αναστολή σύμβασης, χωρίς περαιτέρω εμπλοκή του εργοδότη.

Αναλυτικά, δείτε: ΔΤ-2020-04-29 ΝΕΑ ΑΠΔ

Πηγή: https://www.efka.gov.gr/el

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email