Δήμος Μινώα Πεδιάδας | Νέα δράση έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης ατόμων, που έχουν πληγεί από τον Covid-19

Δήμοε Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία Μπορούμε Saving Food- Saving Lives”, υλοποιεί πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθούν άτομα και οικογένειες, που έχουν πληγεί από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς, επίσης, και άτομα, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ωφελούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας θα διανείμει, μέσω της εν λόγω δράσης, διατακτικές επιταγές – για τους μήνες έως τον Δεκέμβριο του 2020 – με σκοπό τη μηνιαία κάλυψη διατροφικών αναγκών ευάλωτων νοικοκυριών και ατόμων, που, αποδεδειγμένα, έχουν πληγεί από την πανδημία και είναι ωφελούμενοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το πρόγραμμα “Είμαστε Οικογένεια – Covid-19”  ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει έως τον Δεκέμβριο 2020, στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης για τον Covid-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 28910 22922

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email