Ετήσια Κανονική Άδεια έως το τέλος του έτους – Ειδική ρύθμιση για τους εργαζόμενους σε αναστολή

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Ολόκληρη η οφειλόμενη ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων και το επίδομα αδείας πρέπει να χορηγηθούν, το αργότερο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Υπάρχουν, ωστόσο, επιχειρήσεις, που είτε είναι κλειστές με κρατική εντολή είτε έχουν θέσει τους εργαζόμενους του σε αναστολή ως πληττόμενες.

Κατ’ εξαίρεση και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί ετήσιας άδειας, το σύνολο ή το υπόλοιπο οφειλόμενο τμήμα της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας έτους 2020 των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά το διάστημα από Μάρτιο του 2020 έως Δεκέμβριο του 2020, είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά, μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο ημερολογιακό έτος και, πάντως, όχι αργότερα από την 30η Ιουνίου 2021.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος αναστολής υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα στην ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας και η μεταφορά τους δεν επηρεάζει τα αντίστοιχα δικαιώματα του έτους 2021.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email