Παράταση υποβολής αιτημάτων σε Προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων σε Προσκλήσεις του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», έως και την 31/03/2021.

Αναλυτικά, η παράταση αφορά στις Προσκλήσεις:

Πηγή: eyde.ypes.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email