Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) έτους 2021

Δημοσιεύθηκαν, στον ιστότοπο του e – ΕΦΚΑ, οι Αναλυτικοί Πίνακες με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής Α.Π.Δ., Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων και Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ, μισθολογικών περιόδων, από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2021, προς ενημέρωση των εργοδοτών/Φορέων του Δημοσίου και των υπαλλήλων των αρμόδιων Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..

Δείτε, αναλυτικά, το Έγγραφο:

Πηγή: efka.gov.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email