Τεχνολογικός εξοπλισμός, για περίπου 560.000 νέους, μέσω voucher

Υπουργείο Παιδείας
Επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop)

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού για τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό στην παιδεία, υλοποιείται ένα νέο πρόγραμμα -προϋπολογισμού 112 εκατευρώ– το οποίο εξασφαλίζει σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους, ηλικίας από 4 έως 24 ετών, επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ, για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού.

Εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια

Δικαιούχοι θα είναι όλες οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, δηλαδή όλες οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών ανά οικογένεια και το αν μία οικογένεια είναι μονογονεϊκή ή όχι.

Για μία οικογένεια με δύο γονείς και δύο παιδιά, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα 6.000 ευρώ, αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 12.000 ευρώ. Για μία οικογένεια με δύο γονείς και ένα παιδί, αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ. Για μία οικογένεια με έναν γονιό και ένα παιδί, αντιστοιχεί σε μεικτό οικογενειακό εισόδημα 9.000 ευρώ.

Η στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, περιλαμβάνει, επίσης, τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο. Παράλληλα, αποτελείται από προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, και τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.

Αναμένεται να εκδοθούν, σύντομα, αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος.

Πηγή: minedu.gov.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email