Αλλαγές στου μισθούς των εργαζομένων για το 2021

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Οικονομολόγο – Λογιστή, κ. Ανδρέα Πετρίδη, στο Governet.gr

Από 01/01/2021 ισχύουν δύο σημαντικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τους μισθούς των εργαζομένων και το κόστος απασχόλησης του προσωπικού στις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, από 01/01/2021 ισχύουν :

Α. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

Β. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για το 2021.

Α. Mείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα

Από την 01/01/2021 μειώνονται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που πληρώνουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στον Ε.Φ.Κ.Α..

Η μείωση μοιράζεται στις εισφορές του εργαζόμενου και του εργοδότη, όπως φαίνεται στον πίνακα, που ακολουθεί:

Αποτέλεσμα της μείωσης των εισφορών είναι να αυξάνεται ο μισθός των εργαζομένων, λόγω της ποσοστιαίας μείωσης των ασφαλιστικών κρατήσεων του εργαζομένου, καθώς και να μειώνεται το κόστος της μισθοδοσίας για την επιχείρηση, λόγω της ταυτόχρονης ποσοστιαίας μείωσης των εργοδοτικών εισφορών προς το ασφαλιστικό ταμείο.

Β. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες για το 2021

Mε τη διάταξη του άρθρου 298 του ν. 4738/2020, με την οποία προστέθηκε η παρ. 50 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, μόνον για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα, που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που καταργείται, έχει ως εξής:

Κλιμάκιο
εισοδήματος
(ευρώ)
Συντελεστής
εισφοράς
αλληλεγγύης %
Εισφορά
αλληλεγγύης
κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
εισοδήματος
(ευρώ)
Σύνολο εισφοράς
αλληλεγγύης
(ευρώ)
12.0000012.0000
8.0002,217620.000176
10.000550030.000676
10.0006,565040.0001.326
25.0007,51.87565.0003.201
155.000913.950220.00017.151
Υπερβάλλον10

Επισημαίνεται ότι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι υπό όρους και, κατά την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος, η απαλλαγή μπορεί να μην ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), εάν το εισόδημα το έτος 2021 προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΦΕ, δηλαδή με «τεκμήρια» και δε γίνει κάλυψη της προστιθέμενης διαφοράς με διαθέσιμο εισόδημα προηγουμένων ετών (ανάλωση κεφαλαίου) και, ταυτόχρονα, για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας, σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34, χωρίς να καλυφθεί η διαφορά με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων χρήσεων, τότε η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογισθεί κανονικά στην εκκαθάριση των εισοδημάτων το 2022.

Επίδραση των παραπάνω αλλαγών στις αποδοχές των εργαζομένων

Στον πίνακα, που ακολουθεί, φαίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση η επίδραση των παραπάνω αλλαγών στο πληρωτέο ποσό εργαζομένου χωρίς τέκνα, καθώς και στο ποσό της εργοδοτικής εισφοράς.

πηγή: www.taxheaven.gr

Επισήμανση:

Προτείνουμε να ελέγξετε την επίδραση των παραπάνω αλλαγών στη μισθοδοσία του προσωπικού σας και να «στρογγυλοποιήσετε» προς τα πάνω τα ποσά, που προκύπτουν.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email