Δήμος Βισαλτίας | Αιτήσεις αποζημιώσεων σε κτηριακές υποδομές, από τις πλημμύρες στις 4 Ιανουαρίου 2021

Δήμος Βισαλτίας

Οι δημότες, των οποίων οι κτηριακές υποδομές (κατοικίες – επιχειρήσεις  – αγροικίες – αποθήκες – θερμοκήπια) έχουν υποστεί ζημιές, μπορούν να υποβάλουν αίτηση δήλωσης ζημιάς και φωτογραφικό υλικό, έως την Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021, στις κατά τόπους κοινότητες του Δήμου Βισαλτίας.

Οι αιτήσεις  για τις επαγγελματικές υποδομές (επιχειρήσεις  – αγροικίες – αποθήκες – θερμοκήπια) θα διαβιβαστούν στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Σερρών, όπου η τριμελής επιτροπή θα πάει για αυτοψία και θα σημειώσει και τη στάθμη του νερού εντός της επιχείρησης.

Σημείωση: Επιχειρήσεις, χωρίς νόμιμη άδεια λειτουργίας, δεν αποζημιώνονται!

Ο Δήμος θα προβεί στη σύσταση τριμελούς επιτροπής, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες στις οικίες και θα σημειώνει και τη στάθμη του νερού εντός της κατοικίας. Η συγκεντρωτική κατάσταση και μόνον των κατοικιών αποστέλλεται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Σερρών, υπογεγραμμένη από την τριμελή επιτροπή. Αυτοκίνητα ολοσχερώς κατεστραμμένα καταγράφονται από την εν λόγω επιτροπή (τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, αναγράφονται στην επισυναπτόμενη αίτηση).

Η συγκεντρωτική κατάσταση των επιχειρήσεων και των οικιών θα αποσταλούν από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Σερρών προς τη ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών), όπου βγαίνει η απόφαση οριοθέτησης των περιοχών και στην οποία περιγράφεται η αποζημίωση των κατοικιών. Για τις επιχειρήσεις, το έγγραφο της οριοθέτησης πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο περιγράφονται και τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται, για την αποζημίωσή τους.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email