Ηχογράφηση Πρακτικών Δίκης στα Ποινικά Δικαστήρια

Σύστημα τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία στα Ποινικά Δικαστήρια, με την ηχογράφηση και αποηχογράφηση της διαδικασίας, από την έναρξη της δίκης μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. 45304 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία εφαρμόζεται φωνοληπτική τήρηση των πρακτικών στα Ποινικά Δικαστήρια, από τον γραμματέα του δικαστηρίου και υπό τις οδηγίες του δικαστή, που διευθύνει τη συζήτηση.

Η ηχογράφηση και αποηχογράφηση διενεργούνται με τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων. Η αποηχογράφηση δύναται να πραγματοποιηθεί εντός του χώρου του δικαστηρίου ή σε χώρο άλλου δικαστηρίου. Η αποθήκευση του ηχογραφημένου και του αποηχογραφημένου κειμένου γίνεται στο κεντρικό αποθετήριο πρακτικών (ΚΑΠ), σε εξοπλισμό πληροφορικής (κεντρικό διακομιστή), που βρίσκεται στο υπολογιστικό κέντρο (computer room) του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Αναλυτικά: ΦΕΚ B’ 136/19.01.2021

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email