Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία | Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας & τεχνολογίας

Επιχειρηματική Ευκαιρία στην Δυτική Μακεδονία

Η Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας/Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», ανέρχεται στο ποσό των 5.500.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θα ενισχυθούν, κατά προτεραιότητα, οι υπό σύσταση, νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ, που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

  1. Αγροδιατροφή (Μεταποίηση–αγροτικών προϊόντων/Τρόφιμα, ποτά),
  2. Γούνα – Δερμάτινα Προϊόντα,
  3. Περιβάλλον (Ενέργεια – Μεταλλικές κατασκευές)

*εξαιρούνται οι εταιρείες παραγωγής Ενέργειας

Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 31η/03/2020 και ώρα 15:00.

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: espa.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email