700 προσλήψεις σε Δασικές Υπηρεσίες

προσλήψεις σε Δασικές Υπηρεσίες

Mε 700 εποχικούς υπαλλήλους ενισχύει τις δασικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προσλήψεις, που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, αφορούν σε:

  • 350 θέσεις Δασολόγων ΠΕ
  • 200 θέσεις Δασοπόνων ΤΕ
  • 150 θέσεις Διοικητικών ΔΕ

Οι 700 υπάλληλοι θα στελεχώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Η Δασική Υπηρεσία έχει αναλάβει να ολοκληρώσει σημαντικές δράσεις με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, όπως:

  • Αναμόρφωση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών εντός του 2021, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του ν. 4685/20.
  • Απορρόφηση των πιστώσεων, που αφορούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2104-2020 για έργα πρόληψης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.
  • Συμμετοχή και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Αναδασώσεων.
  • Άμεση εκπόνηση και υλοποίηση διαχειριστικών μελετών για τα δημόσια δάση.
  • Σχεδιασμό μελετών αντιπυρικών σχεδίων των δασικών οικοσυστημάτων.

Πηγή: ypen.gov.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email