Ηλεκτρονικά η αίτηση και παραλαβή του ποινικού μητρώου

Αίτηση και παραλαβή ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr

Επιπλέον περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών, με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης και η παραλαβή αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από πολίτες, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Από χθες Τρίτη, 23/03 οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στην πλατφόρμα http://poiniko.services.gov.gr, να ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών τους στο TAXISnet και να αιτούνται την έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου, το οποίο θα εκδίδεται ύστερα από λίγες ημέρες. Μόλις το αντίγραφο είναι έτοιμο, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιούνται με SMS ή e-mail, ώστε να το παραλάβουν από τη θυρίδα τους στο gov.gr.

Σημειώνεται ότι η μέχρι τώρα διαδικασία απαιτούσε είτε δύο αυτοπρόσωπες παρουσίες του πολίτη στην οικεία/πλησιέστερη Εισαγγελία (μία για την αίτηση και μία για την παραλαβή) είτε μία μοναδική αυτοπρόσωπη παρουσία για την ενεργοποίηση ειδικών κωδικών ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και ηλεκτρονικής παραλαβής αντιγράφων ποινικού μητρώου.

Πηγή: https://mindigital.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email