Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τους Δήμους χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία, η οποία αφορά στην Έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας από τον οικείο Δήμο, στον οποίο κατοικεί ο κάθε πολίτης, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος govHUB, είναι ήδη διαθέσιμη στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας η υπηρεσία «Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας».

Ο πολίτης έχει, πλέον, τη δυνατότητα να λαμβάνει την εν λόγω βεβαίωση ΜΟΝΟΝ με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, που βεβαιώνει τον ΑΦΜ του. Η έκδοση της βεβαίωσης πραγματοποιείται χωρίς την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς του πολίτη και την προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Εκκαθαριστικού Ε1 και λογαριασμών ΔΕΚΟ).

Τα στοιχεία του αντλούνται αυτοματοποιημένα, μέσω του Κόμβου Υπηρεσιών govHUB και του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ, με  ασφαλή -για την προστασία των προσωπικών δεδομένων- τρόπο, μέσα από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

«Η προσθήκη της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Πιστοποίηση Μονίμου Κατοικίας” είναι η 12η στον Κόμβο Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ. Έναν κόμβο, που υπηρετεί τον μεγάλο στόχο της αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και της ΚΕΔΕ, που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων. Μέσα από τη λειτουργία των ψηφιακών Δήμων θα καταφέρουμε να λειτουργούμε αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ, αντί να φέρνουμε τους πολίτες στα δημαρχεία για να εξυπηρετούνται, θα πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι τους, προσφέροντας τους ποιοτικές υπηρεσίες ταχύτερα και φθηνότερα», επισημαίνει ο κ. Παπαστεργίου.

Πηγή: https://kedke.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email