Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ανέργων, έως 29 ετών, για το πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ

αιτήσεις για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ
Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας 5.000 ανέργων, έως 29 ετών, με δεξιότητες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 16/03/2021 και ώρα 23:59.

Τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέργων για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, που θα δώσει τη δυνατότητα σε 5.000 νέους άνεργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ανέργων θα λήξει στις 16 Μαρτίου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι της δράσης είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η δράση απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι ο εργοδότης να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οι  επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν (αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων), εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό τους, ως εξής:

Επιχειρήσεις με Προσωπικό έως:Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα2
4-9 άτομα3
10-19 άτομα4
20-30 άτομα6
31-50 άτομα10
άνω των 50 ατόμων25% του απασχολούμενου προσωπικού

Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων και, σε περίπτωση που δεν καλυφτούν όλες οι θέσεις, ο επόμενος κύκλος για τις υπολειπόμενες θέσεις θα προκηρυχτεί 3 μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ανέργων και των επιχειρήσεων του πρώτου κύκλου.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και την υποβολή της αίτησης, δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους έως 29 ετών».

*Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 €, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Πηγή: oaed.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email