Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την αναμόρφωση των σχέσεων γονέων – τέκνων

ρύθμιση των σχέσεων των τέκνων με τους γονείς τους

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο αφορά στην αναμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέων και τέκνου, μετά τη διακοπή της συμβίωσης των συζύγων. Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, καθιερώνεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο. Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 01/04/2021.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το Σχέδιο Νόμου συνιστά μία παιδοκεντρική μεταρρύθμιση, η οποία διατηρεί και ενισχύει το αληθές και πραγματικό συμφέρον του παιδιού ως το βασικό κριτήριο για τη ρύθμιση των σχέσεων των τέκνων με τους γονείς τους.

Προάγονται, παράλληλα, οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης των οικογενειακών διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει.

Καθιερώνονται, επίσης, αντικειμενικά κριτήρια κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, τα οποία λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, όπως η αδικαιολόγητη μη καταβολή της διατροφής, η έλλειψη σεβασμού στις δικαστικές αποφάσεις και στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων και η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού με τον άλλον γονέα.

Τέλος, προβλέπεται η θέσπιση ειδικών προγραμμάτων της Εθνικής Σχολής Δικαστών για την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών, που θα δικάζουν τις οικογενειακές διαφορές, από εξειδικευμένους Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, Καθηγητές ΑΕΙ και Δικαστικούς Λειτουργούς.

Αναλυτικά: «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου»

Πηγή: https://www.ministryofjustice.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email