21 υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ, που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και διοικητικές διαδικασίες του ΟΑΕΔ θα μπορούν να διεκπεραιώνονται, πλέον, και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα:

e-ΕΦΚΑ
 1. Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου.
 2. Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους.
 3. Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας.
 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 7. Βεβαίωση απογραφής.
 8. Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών.
 9.  Ασφαλιστική ικανότητα.
 10. Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση.
 11. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
 12. Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του Ν. 4554/2018.
 13. Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών).

ΟΑΕΔ

 Έκδοση Βεβαιώσεων

 1. Πιστοποιητικό Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ για στρατολογική χρήση.
 2. Βεβαίωση Σπουδών μαθητών ή/και σπουδαστών των ΕΠΑΣ Μαθητείας, ΙΕΚ, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΚΕΚ για ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
 3. Βεβαίωση σπουδών μαθητών ΕΠΑΣ (ανήλικοι μαθητές).

 

Υποβολή αιτήσεων

 1. Αίτηση διαθεσιμότητας.
 2. Αίτηση παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη.
 3. Αίτηση αναγνώρισης συνεχόμενου χρόνου ανεργίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν. 4416/2017 για την περιστασιακή εργασία των εγγεγραμμένων ανέργων.
 4. Παραλαβή εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης (σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ).
 5. Καταβολή αποδοχών σε μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους λόγω συμμετοχής σε γραπτές εξετάσεις.

Πηγή: https://mindigital.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email