Παράταση ημερομηνίας για την εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο. – Εγκύκλιος με τεχνικές οδηγίες

εκπόνηση των Σ.Φ.Η.Ο

Με ερμηνευτική Εγκύκλιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκολύνει τους Δήμους στην κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), διευκρινίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές, με στόχο την ταχεία χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την επικράτεια.

Με την ερμηνευτική Εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται:

  • Ο συσχετισμός των Σ.Φ.Η.Ο. με όλα τα στάδια του χωρικού σχεδιασμού.
  • Η δυνατότητα δημιουργίας ευρύτερου Φορέα Εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο., ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές.
  • Ο τρόπος σύνταξης και αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης των φορτιστών.
  • Οι διαδικασίες συνεργασίας του Δήμου με τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
  • Ο τρόπος συλλογής, καταγραφής των δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης και απεικόνισης του στα ψηφιακά αρχεία στο στάδιο της Ανάλυσης.
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές των ψηφιακών αρχείων – δημιουργίας χαρτών των Σ.Φ.Η.Ο..
  • Ο τρόπος ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για τμηματική υλοποίηση των Σ.Φ.Η.Ο. εντός 3ετίας, καθώς και εντός 5ετίας.
  • Τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου δικτύου ενέργειας και οι τεχνικές προδιαγραφές για την επιλογή των σημείων χωροθέτησης και τοποθέτησης των φορτιστών.

Δείτε την Εγκύκλιο στον σύνδεσμο, που ακολουθεί: «Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Παράλληλα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με ρύθμιση που έχει κατατεθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, προωθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ως τις 30/06/2021.

Πηγή: https://ypen.gov.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email