Έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας

Νέα έκτακτη χρηματοδότηση 50 εκατ. ευρώ στους Δήμους
Υπεγράφη την Παρασκευή, 26/03 η Υπουργική Απόφαση για νέα έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες, που προκλήθηκαν από την εμφάνιση της πανδημίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα ποσά κατανεμήθηκαν σε όλους τους Δήμους βάσει δύο κριτηρίων: του ύψους των ΚΑΠ, που λαμβάνουν, καθώς και των πραγματικών απωλειών ή έκτακτων δαπανών που καταβάλλουν, λόγω του Covid.

Αναλυτικά η Υπουργική Απόφαση και τα ποσά, που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο, στον παρακάτω σύνδεσμο: Έκτακτη επιχορήγηση Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 50.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email