Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»: Κατανομή θέσεων σε ΟΤΑ α’ βαθμού

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. οικ. 10345/331 Απόφαση (ΦΕΚ B’ 948/11.03.2021) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την κατανομή εκατόν ογδόντα τεσσάρων (184) θέσεων εργασίας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για τη λειτουργία του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Αφορά στις παρακάτω κατηγορίες προστατευόμενων προσώπων (ν. 2643/1998):

Άτομα με ειδικές ανάγκες49 θέσεις
Πολύτεκνοι33 θέσεις
Εθνική Αντίσταση17 θέσεις
Έμμεση ΑμεΑ16 θέσεις
Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ.16 θέσεις
Τρίτεκνοι53 θέσεις

Δείτε, αναλυτικά: Κατανομή θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών) για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», για άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email