Αντώνης Τρίτσης: Προτεραιοποίηση των, προς ένταξη, έργων

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με την υπ’ Αριθμ. 6302 ΚΥΑ (ΦΕΚ B’ 1399/08.04.2021) ομαδοποιήθηκαν οι δυνητικοί δικαιούχοι του Προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης» σε επτά (7) κατηγορίες, σε επίπεδο Δήμων ή Περιφερειών, και τέθηκε ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων -περιλαμβανομένου ΦΠΑ, όπου είναι επιλέξιμος- που μπορούν να ενταχθούν, για κάθε κατηγορία.

Υπενθυμίζεται:

Κατηγορία 1Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων40.000.000 ευρώ
Κατηγορία 2Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 300.000 κατοίκων και ίσο ή μεγαλύτερο των 100.000 κατοίκων25.000.000 ευρώ
Κατηγορία 3Δήμοι που αποτελούν έδρες Νομών με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων22.000.000 ευρώ
Κατηγορία 4Αστικοί Δήμοι (Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων18.000.000 ευρώ
Κατηγορία 5Λοιποί ηπειρωτικοί και νησιωτικοί Δήμοι12.000.000 ευρώ
Κατηγορία 6Μικροί ηπειρωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων6.000.000 ευρώ
Κατηγορία 7Περιφέρειες30.000.000 ευρώ

Σε συνέχεια των παραπάνω και έως τις 31/05/2021 (τελική παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης), οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν τις προτάσεις τους και είναι εκτός του ορίου χρηματοδότησης, έχουν τη δυνατότητα να θέσουν προτεραιότητα ως προς τη σειρά αξιολόγησής τους. Ειδικότερα, καλούνται:

  • Nα προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβάλει ή προτίθενται να υποβάλουν, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος.
  • Να εκπονήσουν την προτεραιοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων, που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.
  • Στη διαδικασία προτεραιοποίησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των αιτημάτων, που υποβάλλονται για λογαριασμό των δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή περιλαμβανομένων των αιτημάτων, που υποβάλλονται από τα Νομικά τους Πρόσωπα.

Αναλυτικά: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»


Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email