Δήμος Κοζάνης | Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων Κοζάνη

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, εφεξής, αρμόδια υπηρεσία για την χορήγηση αδειών εμπορικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Πλέον, οι αρμοδιότητες για το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υπαίθριο και στεγασμένο εμπόριο, θα ασκούνται από μία Οργανική Μονάδα.

Επιπλέον, για τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, η Υπηρεσία θα διαχειρίζεται τα αιτήματα πολιτών. Συγκεκριμένα, για χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων, κάδων, σκαλωσιών για οικοδομοτεχνικές εργασίες, τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση εμπορευμάτων διαφημιστικών σκοπών κ.ά., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικεία Υπηρεσία.

Ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ενόψει της επικείμενης ενεργοποίησης του κλάδου της εστίασης, με βάση το άρθρο 60 του Ν4795/21 και το άρθρο 65 του Ν4688/20

Α. Τα γραφεία της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6, 3ος όροφος. Στον χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 24613 55102,115,137.

Β. Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  • Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση,
  2. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό),
  3. Άδεια του καταστήματος,
  4. Δημοτική ενημερότητα,
  5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία – εκπροσώπου της επιχείρησης.

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου.  

  • Προγραμματίζονται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.
  • Υπολογίζονται τα τέλη και ζητείται η μερική καταβολή τους από την επιχείρηση.
  • Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ΚΧ.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά, στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Υπογραμμίζεται ότι, οι βασικές αρχές, που διέπουν την παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων, αφορούν την ανεμπόδιστη κυκλοφορία πεζών – αμαξιδίων σε ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,5μ τουλάχιστον, τη συναίνεση από όμορα ή παρακείμενα καταστήματα, την ασφαλή διέλευση πεζών – οχημάτων εκτάκτων αναγκών (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών) σε πεζοδρόμους, την εύρυθμη και χωρίς προβλήματα δραστηριοποίηση όλων των λοιπών καταστημάτων.

Διάγραμμα επιτρεπόμενων παραχωρήσεων ΚΧ για τραπεζοκαθίσματα

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email