Δήμος Λήμνου | Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού Λήμνου

Δημόσιο πλειοδοτικό προφορικό διαγωνισμό, προκηρύσσει ο Δήμος Λήμνου, για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης τμημάτων των αιγιαλών – παραλιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, πλατεία Υψιπύλης (πλατεία Ο.Τ.Ε.), Παπουτσίδειο Δημοτικό Κτήριο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 12:00.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα κατά τόπους γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λήμνου, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ιστοσελίδα του Δήμου www.limnos.gov.gr και στο τηλέφωνο 22543 50031.

Δείτε στον σύνδεσμο, που ακολουθεί: Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών – παραλίων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και θαλασσίων μέσων αναψυχής

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email