Δώρο Πάσχα: Τη Μεγάλη Τετάρτη η καταβολή σε εργαζόμενους σε αναστολή

δώρο Πάσχα
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 1656/22.04.2021), που αφορά στην καταβολή του επιδόματος εορτών Πάσχα 2021, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα:

  • Έως τη Μεγάλη Τετάρτη (28/04/2021) καταβάλλεται η αναλογία του δώρου Πάσχα σε όσους εργαζόμενους η σύμβαση εργασίας τους τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2021.
  • Για το διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας από 1 Απριλίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως την 31η/05/2021.

Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καταβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων – εργαζομένων, ως εξής: 

α) Για το έως την 31η/03/2021 διάστημα υπαγωγής, η καταβολή πραγματοποιείται έως τη Μ. Τετάρτη (28/04/2021).

β) Για το διάστημα υπαγωγής από 01/04/2021 έως 30/04/2021, η καταβολή πραγματοποιείται έως την 31η/05/2021. Η αναλογία, στην περίπτωση αυτήν, υπολογίζεται επί του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας του αντίστοιχου διαστήματος.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην περίπτωση των εργαζομένων, που εντάχθηκαν στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το ποσό του δώρου Πάσχα, που αναλογεί στο χρονικό διάστημα υπαγωγής τους στον Μηχανισμό και βαρύνει τους εργοδότες, καταβάλλεται από αυτούς κατά το χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ.19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 742).

Πηγή: https://ypergasias.gov.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email