Ηλεκτρονικά το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Ψηφιακά, πλέον, διατίθεται το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, σε συνέχεια της δυνατότητας εξ αποστάσεως ελέγχου σε ακίνητα, που βρίσκονται σε περιοχές όπου λειτουργεί το Κτηματολόγιο, καθώς και της αναβάθμισης της πλατφόρμας «Θέαση» του Κτηματολογίου (maps.gov.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται μέσω των κωδικών TAXISnet και, εν συνεχεία, είτε επιλέγει μεταξύ των ΚΑΕΚ, που βρίσκονται στο όνομά του, είτε συμπληρώνει τον ΚΑΕΚ του ακινήτου για το οποίο επιθυμεί να εκδώσει το πιστοποιητικό και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης για την οποία προορίζεται. Ακολούθως, καταβάλλει το ποσό των 5 ευρώ μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και το ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου εκδίδεται αυτόματα, φέροντας εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Κτηματολογίου, καθώς και χρονοσφραγίδα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά από το ktimatologio.gov.gr

Η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι μία από τις συνηθέστερες συναλλαγές των πολιτών με το Κτηματολόγιο, καθώς αποτελεί απαραίτητο έγγραφο για κάθε συμβολαιογραφική πράξη, που αφορά ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει ξεκινήσει η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων, αλλά ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση.

Σημειώνεται ότι, για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου, είναι απαραίτητος ο προηγούμενος εντοπισμός του ακινήτου επί των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων και η απόδοση σε αυτό Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Όσα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί με την παλιά διαδικασία παραμένουν σε ισχύ.

Πηγή: mindigital.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email