Παράταση της τηλεργασίας και μείωση ενοικίων για τον μήνα Μάιο

Παράταση της τηλεργασίας και μείωση ενοικίων για τον μήνα Μάιο

Παρατείνεται, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ B’ 1733/27.04.2021), και για τον μήνα Μάιο, η δυνατότητα προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασία) -όπου είναι εφικτό να εφαρμοστεί το μέτρο- σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ρύθμιση, που προβλέπει πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Άμεσα ωφελούμενοι είναι το λιανεμπόριο, οι επιχειρήσεις εστίασης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού, των μεταφορών και λοιπές επιχειρήσεις, στις οποίες επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα.

Η καταβολή μειωμένου ενοικίου, κατά 40%, ισχύει μόνον για την κύρια κατοικία των εργαζόμενων, που τίθενται σε αναστολή εργασίας τον μήνα Μάιο, καθώς και για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email