Ξεκίνησαν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση της Εστίασης

αιτήσεις χρηματοδότησης για την επανεκκίνηση της Εστίασης
Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή, 14/05, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Παράλληλα, αναμένεται η έναρξη των Δράσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, καθώς και για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων.

«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών»

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

  • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
  • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
  • 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης
  • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ» του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμένεται, στις 28-30 Μαΐου, η έναρξη της Δράσης χρηματοδοτικής ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων και το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου το πρόγραμμα για την ψηφιακή αναβάθμιση των δικηγόρων.

Πηγή: mindev.gov.gr, antagonistikotita.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email