ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 2021 | Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Απόφαση 1958/32 (ΦΕΚ B’ 1974/14.05.2021), αναφορικά με το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων για Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και φορείς του Δημόσιου τομέα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
  • Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2021. Το προσωπικό, το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν, πρέπει να είναι ασφαλισμένο στον ΕΦΚΑ και να υπάγεται έστω και σε έναν Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.
  • Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης και των εργαζομένων σε αυτή, σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από την ημερομηνία, που θα ορισθεί με Απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ, έως και την 20η/12/2021.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το ποσό, που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που θα υλοποιήσει το έτος 2021, διαμορφώνεται ως εξής:

  • Κάθε επιχείρηση δύναται να λάβει έως του ποσού του 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%), που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2021.
  • Επιχειρήσεις, που δεν υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ, που έχουν καταβάλει στον ΕΦΚΑ, στο έτος 2021.
  • Επιχειρήσεις, που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλει το έτος 2020, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσοστού στο έτος 2021.

Αναλυτικά: Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2021

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email