Προσλήψεις 2.044 ατόμων σε ΟΤΑ α’ βαθμού

Στην έγκριση πρόσληψης 2.044 ατόμων σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθμού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6/15.01.2021).

Αναλυτικά, ο πίνακας με τους Φορείς και τις θέσεις ΙΔΟΧ: Έγκριση πρόσληψης δύο χιλιάδων σαράντα τεσσάρων (2.044) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email