Συλλογή οικονομικών στοιχείων από φορείς της Αυτοδιοίκησης για έργα και ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας

Με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 39509 Έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά την άμεση καταγραφή των έργων/ενεργειών, που έχουν υλοποιηθεί για την άμεση αντιμετώπιση της Covid19 πανδημίας από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της έγκρισης του αιτήματος προς την ΕΕ για αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ).

Ως προθεσμία υποβολής στοιχείων ορίζεται αυστηρά η 22η Ιουνίου 2021. Οι φορείς καλούνται να αποστείλουν τα ζητούμενα στοιχεία μαζί με το μηνιαίο αρχείο, που αποστέλλεται στο πλαίσιο της διακριτής παρακολούθησης των δαπανών των ΟΤΑ λόγω COVID-19.

Αναλυτικά: Καταγραφή έργων/ενεργειών φορέων Τ.Α. για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email