Τηλεργασία στο Δημόσιο: Σε δημόσια διαβούλευση το Ν/Σ του ΥΠ.ΕΣ.

Τηλεργασία στο Δημόσιο
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, έως τις 12 Μαΐου 2021, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την εφαρμογή της τηλεργασίας στον Δημόσιο τομέα.

Από το Υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνεται ότι, με το εν λόγω Νομοσχέδιο, επιδιώκεται:

  • Η συνδρομή, προς τους εργαζόμενους, μέσω της ενίσχυσης της αυτονομίας τους στην οργάνωση της εργασίας.
  • Η διευκόλυνση εργαζομένων, που αντιμετωπίζουν μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας (π.χ. ΑμεΑ).
  • Η ισορροπία επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής, λόγω εξοικονόμησης χρόνου μετακίνησης, ρύθμισης χρόνου εργασίας κ.λπ..
  • Η προσέλκυση στελεχών.
  • Η εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης λειτουργικών εξόδων των υπηρεσιών και των εργαζόμενων, από τη μείωση των μετακινήσεων.
  • Η αντιμετώπιση προκλήσεων, που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, μέσω της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που συνεπάγεται την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προστασία περιβάλλοντος.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση εργασίας σε περιόδους κρίσης.
  • Η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημόσιου τομέα.

Αναλυτικά, το Σχέδιο Νόμου: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον Δημόσιο τομέα»

Πηγή: ypes.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email