Ψηφιακά οι τίτλοι σπουδών για απόφοιτους Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων

Ψηφιακά οι τίτλοι σπουδών
Με κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Παιδείας & Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης του απολυτηρίου ή του πτυχίου των απόφοιτων Γυμνασίων, Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων από το σχολικό έτος 2016-2017 και εξής, μέσω του gov.gr

Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση / Αποφοίτηση από το σχολείο».

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται κωδικοί TAXISnet, ενώ για όσο διάστημα ο απόφοιτος είναι ανήλικος, οι τίτλοι εκδίδονται με ενέργειες των κηδεμόνων. Το απόσπασμα του τίτλου, που εκδίδεται, έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, αποθηκεύεται στην θυρίδα του πολίτη (https://my.gov.gr/) και μπορεί είτε να σταλεί ηλεκτρονικά σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία είτε να τυπωθεί και να κατατεθεί.

ΦΕΚ B’ 2432/07.06.2021

Πηγή: minedu.gov.gr, mindigital.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email