Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Δυνατότητα έκπτωσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε δύο νοικοκυριά

Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Δυνατότητα έκπτωσης στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε δύο νοικοκυριά