Καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.

Καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση & ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών των Α.Ε.Ι.