Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επεκτείνεται η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Επεκτείνεται η ηλεκτρονική πληρωμή των τελών για τη μεταβίβαση οχήματος