«Ψηφιακή στρατηγική 2030 και Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο πλαίσιο του 15ου OTS Forum

«Ψηφιακή στρατηγική 2030 και Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο πλαίσιο του 15ου OTS Forum