Το Ηράκλειο θα διεκδικήσει τη διοργάνωση των Παράκτιων Μεσογειακών αγώνων