Το 2ο OTS Roadshow 2024 ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας

Το 2ο OTS Roadshow 2024 ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας