Υποχρέωση εξόφλησης συναλλαγών 500 ευρώ με τραπεζικά μέσα πληρωμής

Υποχρέωση εξόφλησης συναλλαγών 500 ευρώ με τραπεζικά μέσα πληρωμής