Άνοιξε η πλατφόρμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 | Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport», για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, η διαδικασία αφορά στις επιχειρήσεις, που επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 την περίοδο Σεπτέμβριος ως και Δεκέμβριος 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου. Στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5, όπως και στον προηγούμενο κύκλο, το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο. Βασική προϋπόθεση είναι η διατήρηση του ίδιου επιπέδου απασχόλησης έως και την 30η Ιουνίου 2021.

Δείτε, αναλυτικά: ΦΕΚ B’ 7/04.01.2021

Πηγή: minfin.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email