Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος Governet.gr δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο των φυσικών προσώπων που αλληλεπιδρούν ή συναλλάσσονται μαζί του και για το λόγο αυτό έχει διαμορφώσει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του, ώστε να είναι σύμφωνες με τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (679/2016) – GDPR.

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο ο ιστότοπος λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε κατά την επίσκεψη – χρήση του διαδικτυακού τόπου Governet.gr.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα πολιτική, προκειμένου να είμαστε πλήρως συμμορφωμένοι με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, παρέχοντας παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και ενημέρωσή σας. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου και θα υπερισχύει κάθε προηγούμενης έκδοσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
«Δεδομένo προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο, του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν μόνο σε φυσικά πρόσωπα και μπορούν να ταυτοποιήσουν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας και από μόνα τους, είτε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο εκάστοτε υπεύθυνος επεξεργασίας. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και κάθε άλλη σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Το Governet.gr είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από τον ιστότοπο. Αυτό σημαίνει ότι καθορίζει το είδος και τους σκοπούς της επεξεργασίας που υφίστανται τα προσωπικά σας δεδομένα. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Γιαννιτσών 90, ΤΚ 54627, 2310590196)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Governet.gr σε συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με θεμιτούς και διάφανους τρόπους, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια της επεξεργασίας.

Συλλέγει τα δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν τα επεξεργάζεται κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγει τα δεδομένα που είναι αναγκαία και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι περισσότερα δεδομένα από αυτά που χρειάζεται.

Διατηρεί τα δεδομένα επικαιροποιημένα και φροντίζει για την ακρίβειά τους ή για την διαγραφή και την διόρθωσή τους όταν αυτά είναι ανακριβή σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας.

Διατηρεί τα δεδομένα για όσο χρόνο χρειάζεται ο σκοπός της επεξεργασίας και στη συνέχεια φροντίζει για την ασφαλή καταστροφή τους.

Φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση και κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διαρροή διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

Το Governet.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω νόμιμους, διαφανείς και καταγεγραμμένους επιμέρους σκοπούς:

 • Χρήση και επίσκεψη της ιστοσελίδας
 • Ενημέρωση για υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προϊόντα και νέα
 • Αποστολή newsletter
 • Επικοινωνία με τον ιστότοπο
 • Ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων από στοιχεία για ερευνητικούς ή στατιστικούς λόγους
 • Ανάλυση περιεχομένου που προβάλλεται στον ιστότοπο

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Governet.gr συλλέγει και επεξεργάζεται απλά προσωπικά δεδομένα, όπως:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας, email, διεύθυνση επικοινωνίας, Τ.Κ.)
 • Δεδομένα Ταυτοποίησης (Ονοματεπώνυμο, διακριτικά εισόδου/εξόδου, ip, cookies)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται με βάση κάποια από τις παρακάτω νομικές βάσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα του GDPR και της εγχώριας νομοθεσίας:

 • Συγκατάθεση για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας (επίσκεψη ιστοσελίδας, newsletter, ενημέρωση για νέα και υπηρεσίες).
 • Εκτέλεση κάποιας σύμβασης, στην οποία εσείς είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από την σύναψη της σύμβασης (ικανοποίηση αιτημάτων πχ μέσω φόρμας επικοινωνίας, mail κλπ).
 • Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο εφόσον ανακύψει λόγος.
 • Ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων (Διαχείριση και ανάλυση ιστοσελίδας)

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Σε ότι αφορά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί ο ιστότοπος μπορείτε να μας ακολουθείτε με τη δική σας συναίνεση, την οποία ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε μέσω της διακοπής της σχετικής ακολουθίας. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τον ιστότοπο γίνεται με υπευθυνότητα και με κανόνες. Ο ιστότοπος ακολουθεί συγκεκριμένους εταιρικούς κανόνες στα πλαίσια χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της προσωπικότητας των χρηστών. Ο ιστότοπος δεν συλλέγει δεδομένα των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για διασύνδεση και άλλους σκοπούς επεξεργασίας, δεν εξάγει τα δεδομένα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, ούτε διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις επιμέρους πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλείστε όπως διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές προστασίας και απορρήτου της κάθε επιμέρους πλατφόρμας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά με βάση τους όρους που θέτει η κάθε πλατφόρμα.

Για τη χρήση υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και την πλοήγηση σε άλλους ιστοτόπους, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει με αυτούς, υπάγεστε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των τρίτων ιστοτόπων.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται βάσει της χορηγηθείσας από εσάς συγκατάθεσης, ο ιστότοπος φροντίζει ώστε αυτή να χορηγείται για σαφείς και διακριτούς σκοπούς. Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας και ιδίως για τη λήψη της συγκατάθεσης ισχύουν και για ανηλίκους εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 16 έτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκατάθεση, όπου απαιτείται παρέχεται ή εγκρίνεται από τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

Προκειμένου να εξακριβώνεται με πληρότητα η ηλικία του προσώπου ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα, συμπληρώνεται σχετική επιλογή η οποία επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης.

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με πλήρη εμπιστευτικότητα και ασφάλεια και δεν κοινοποιούνται περαιτέρω, πλην των περιπτώσεων όπου μπορεί να επιβληθεί η κοινοποίησή τους από τη σχετική νομοθεσία, ή για λόγους προστασίας ζωτικών συμφερόντων προσώπων ή ανωτέρας βίας, οπότε και μπορεί να κοινοποιηθούν σε δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές ή πρόσωπα που νομιμοποιούνται προς αυτό και πάντα σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Όλοι οι συνεργάτες του ιστοτόπου που μπορεί να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (εργαζόμενοι ή εξωτερικοί συνεργάτες) δεσμεύονται από υποχρεώσεις εχεμύθειας εμπιστευτικότητας και όπου απαιτείται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατ’ άρθρο 28 GDPR (εκτελούντες την επεξεργασία).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
Το Governet.gr διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο διαρκεί ο σκοπός επεξεργασίας και μετά την ολοκλήρωση αυτού, για όσο επιβάλλεται από νομικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από διατάξεις του Ενωσιακού ή Εθνικού Δικαίου, ή για όσο υπάρχουν συμβατικές υποχρεώσεις και πιθανές νομικές αξιώσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση συγκατάθεσης η επεξεργασία σταματά και με την ανάκληση αυτής, ωστόσο δεν θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τότε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, με την επιφύλαξη της υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις, που θέτει ο Κανονισμός και το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που τηρούμε σχετικά με εσάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία που γίνεται και τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν διαπιστωθεί, ότι αυτά είναι ανακριβή ή να συμπληρώσετε τα δεδομένα που τηρούνται αν αυτά είναι ελλιπή.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, ανά πάσα στιγμή, στις περιπτώσεις, όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει αυτής.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα δεδομένα σας επεξεργάζονται βάσει συγκατάθεσης ή στα πλαίσια κάποια σύμβασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε, απευθείας, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε την εναντίωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των σχετικών διατάξεων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην υπάγεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, σε περίπτωση που αυτό συμβαίνει.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Governet.gr εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων προς αποτροπή καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κοινολόγησης ή διαβίβασης σε μη δικαιούμενο πρόσωπο ή φορέα με οποιονδήποτε τρόπο και προς διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητάς τους.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΕ Η ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Στα πλαίσια του σκοπού της επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε χώρες εκτός ΕΕ, ενώ σε περίπτωση που αυτό συμβεί θα τροποποιηθεί και θα σας γνωστοποιηθεί εκ νέου η παρούσα με τα επιμέρους μέτρα προστασίας και τις σχετικές διασφαλίσεις. Για τη χρήση δικτυακών πλατφορμών ή μέσων υπάγεστε περαιτέρω στους όρους αυτών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας για ενημέρωση και για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τη δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος. Το Governet.gr δεσμεύεται να απαντήσει και να παράσχει τις σχετικές πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση εντός μηνός από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει ενημέρωση του αιτούντος εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών πλαισίων ο αιτών θα ενημερωθεί για τους λόγους αυτής εντός ενός μήνα από την αποδεδειγμένη παραλαβή του αιτήματος.

Τα αιτήματα ελέγχονται ως προς το μέγεθος και την επαναληψιμότητά τους ανά αιτούντα για πιθανή καταχρηστικότητα, ώστε να παρέχονται στην εταιρεία τα δικαιώματα του αρθ. 12 παρ. 3 του GDPR.

Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μόνο γραπτώς με αποστολή σχετικού mail στο info@governet.gr. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει σαφή διατύπωση, το ονοματεπώνυμό σας και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο, διεύθυνση).

Σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των δικαιωμάτων, που σας παρέχει ο Κανονισμός, αλλά και γενικότερα, σε περίπτωση ερωτημάτων, διευκρινίσεων και καταγγελιών, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς υποστήριξη και συνδρομή.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr