ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία και επί της αρχής, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»….
Με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 39509 Έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών ζητά την άμεση καταγραφή των έργων/ενεργειών, που…
Υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, τροποποιήσεις Προσκλήσεων του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα: Α. Παρατείνεται η…
Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αρ. Πρ. 37044 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας επεξεργασίας…
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με την υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επικαιροποιείται, εκ νέου, το «Μητρώο Υπηρεσιών και…
Έως τις 22 Ιουνίου μπορούν, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση…
Αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για…
Αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για…
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σκοπός του νέου καθεστώτος είναι η επιδότηση επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το τέλος…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Απόφαση 1958/32 (ΦΕΚ B’ 1974/14.05.2021), αναφορικά με το Πρόγραμμα…
Ξεκίνησε σήμερα Παρασκευή, 14/05, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης. Παράλληλα,…
Πρόγραμμα voucher «Ψηφιακή Μέριμνα» αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή για την αγορά τεχνολογικού…
ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σε εφαρμογή το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID

Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες, που θέτει σε λειτουργία τη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς ο σχετικός Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή...
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ