ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 1.843 θέσεις ΤΕ στο Δημόσιο – Υποβολή Αιτήσεων

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για 1.843 θέσεις ΤΕ στο Δημόσιο - Υποβολή Αιτήσεων
Η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 1.843 θέσεων ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου.

Δημοσιεύθηκε η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 31/29.09.2023ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 32/03.10.2023), που αφορά στην πλήρωση, συνολικά, 1.843 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Α΄6).

Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής -με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά- αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ και Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00, και λήγει στις 3 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πηγή: asep.gr

Share