Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος εργασιακός νόμος

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος εργασιακός νόμος