Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών Δήμου Θεσσαλονίκης