ΑΑΔΕ – Σχετικά με την φοροδιαφυγή στην Μύκονο

Σχετικά με τον σχεδιασμό των ελέγχων στις τουριστικές περιοχές :

ΣΕ απάντηση στο ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ.7574/10. 07.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν.Νικολόπουλου, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητας μας που θίνονται σε αυτή, οας γνωρίζουμε τα εξής:
Βασική προτεραιότητα των εποπτευομένων από την Υπηρεσία μας περιφερειακών δομών (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε, ότι οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του έτους 2018 διενεργούν επιτόπιους μερικούς ελέγχους και στσχευμένους μερικούς ελέγχους ενισχυμένους κατά την θερινή περίοδο σε τουριστικούς προορισμούς. Το εν λόγω σχέδιο δράσης εξελίσσεται ομαλά, οι δε κυρώσεις που επιβάλλονται, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 54 και 58 Α’ του ν. 4174/2013, καθώς και το άρθρο 13 Α’του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, της υπ’ αρ. πρωτ. 7574/10-07-2018 ερώτησης, σχετικά με θέματα που άπτονταιτων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την επίτευξη του οποίου στα ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια της Αρχής περιλαμβάνεται πλήθος σχετικών στόχων και έργων.
Πιο συγκεκριμένα, στο Επιχειρησιακό Σχέδιο έτους 2018, περιλαμβάνεται ένα σύνολο στόχων και έργων αποσκοπώντας στη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. Μεταξύ άλλων,περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
>    Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 20%αυτών.
>    Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
>    Διενέργεια τουλάχιστον 8.000 ελέγχων διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
>    Διενέργεια τουλάχιστον 4.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 47% αυτών.
>    Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες,
επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.

Επιπλέον, η Α.Α.Δ.Ε. έχει εκπονήσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων (προληπτικών) ελέγχων, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, σε όλη την επικράτεια. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τα συνεργεία των Δ.Ο.Υ. καί στοχευμένων ελέγχων από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) εντός και εκτός των επαγγελματικών εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις τουριστικές περιοχές, αλλά και σε κλάδους ή επιχειρήσεις που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Σχετικά με την επάρκεια του αριθμού των ελεγκτών

Σε απάντηση στο αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003078 ΕΞ 2018 /1566 /12-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμά σας που αφορά στην αριθμ. Πρωτ. 7574/10-07-2018 ερώτηση του κ. Ν. Νικολόπουλου, στο μέτρο που αναφέρεται σε θέματα του προσωπικού των υπηρεσιών των νησιών και των τουριστικών περιοχών της χώρας κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Όσον αφορά τη στελέχωση των υπηρεσιών που υπάγονται στην αρμοδιότητά μας, υπογραμμίζουμε ότι η υπηρεσία μας μεριμνά διαρκώς, στο μέτρο του δυνατού, για τη στελέχωση όλων των υπηρεσιακών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα οι υπ’ αριθ. ΔΔΑΔ Β 1099204 ΕΞ 2018/28/6/2018, ΔΔΑΔ Β 1101740 ΕΞ 2018/3/7/2018 και ΔΔΑΔ Β 1108478 ΕΞ 2018/16/07/2018 αποφάσεις, με τις οποίες έχουν αποσπαστεί συνολικά 22 υπάλληλοι σε Δ.Ο.Υ. νησιών και λοιπών αμιγώς τουριστικών περιοχών για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2018. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί με την έκδοση εντός του μηνός Ιουλίου 2018 και άλλων αντίστοιχων αποφάσεων για αποσπάσεις υπαλλήλων.
Επιπροσθέτως, ο αριθμός αυτός ενισχύεται και από την πραγματοποίηση επιτόπιων προληπτικών ελέγχων από τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).
Σε κάθε περίπτωση, εξετάζονται διαρκώς όλες οι εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις υπαλλήλων) στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, ώστε να στελεχωθούν με το απαιτούμενο προσωπικό οι υπηρεσίες που έχουν κάθε φορά ανάγκη, να ενισχυθεί και να αναβαθμιστεί το ανθρώπινο δυναμικό τους και να ασκείται αποτελεσματικά το έργο τους για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
Τα υπόλοιπα ερωτήματα που τίθενται στο πλαίσιο της ανωτέρω ερώτησης, αναφέρονται σε θέματα που εκφεύγουν της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Share